Skip to content
+372 6 737 637 tervisekeskus@keilasport.ee E - R 07:00-20:00 │ L - P 10:00 - 19:00

Soodne majutus ettevõtetele ning spordiklubidele Keila Tervisekeskuses.
Meil on kokku 16 tuba. Hostelisse saab majutada kuni 48 inimest.

Hinnad                                                                        Info ja broneerimine
30€ öö/inimene                                                                  tervisekeskus@keilasport.ee
Laps kuni 7a, öö 12.5€                                                      telefon: 6737637

Hosteli toa broneeringu tühistamine 48h enne broneeringu algust on tasuta.

Hostelisse registreerimine toimub Keila Tervisekeskuse vastuvõtus alates kell 14:00 kuni maja sulgemiseni. Check-out toimub kell 12:00. Varajasem/hilisem saabumine või lahkumine kokkuleppida aadressil: tervisekeskus@keilasport.ee. Peale maja sulgumist saab siseneda vaid teile antud võtmega.

Hooajal oleme avatud:                                           Suvel oleme avatud:
E-R 06:30-22:00                                                         E-R 07:00-20:00
L-P 09:00-21:00                                                         L-P  10:00-19:00

PS! Pikaajalisel majutusel lisasoodustus. Küsi hinnapakkumist: tervisekeskus@keilasport.ee

______________________________________________________________________________________________

 

Prices                                                                           Information& booking
30€ night/ per person                                               tervisekeskus@keilasport.ee
12,50€ children up to the age 7                               phone: 6737637

Check-in is open from 2pm until our closing time. Check-out is at 12pm in the morning. If you happen to arrive earlier or later, please let us know at:  tervisekeskus@keilasport.ee. After closing time, the visitors can only enter with an already received key.  Keila Tervisekeskus is open during the following times:


September-May                                                        June-August

M-F 06:30-22:00                                                         M-F 07:00-20:00
S-S  09:00-21:00                                                         S-S  10:00-19:00

 

 

KEILA TERVISEKESKUSE HOSTELI KODUKORD

1. HOSTELISSE REGISTREERIMINE (CHECK IN)
1.1. Hostelisse registreerimiseks on kohustuslik isikut tõendava dokumendi olemasolu, millest administraatoril on õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
1.1.1. Pass.
1.1.2. ID-kaart.
1.1.3. Juhiluba.

1.2. Hostelisse registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi.
1.3. Majutusteenuse eest tuleb tasuda hostelisse registreerimisel vastavalt kehtivale hinnakirjale. Käesolev nõue ei kehti lepingulistele klientidele kes tasuvad majutusteenuse eest arve alusel. Teiste Keila Tervisekeskus OÜ teenuste eest, tuleb tasuda vastuvõttu enne teenuse kasutamist.
1.4. Hostelisse ei registreerita:
1.4.1. Isikuid, kes on alkoholi- või narkojoobes.
1.4.2. Isikuid, kes oma käitumisega võivad häirida hosteli ja Keila Tervisekeskus OÜ teisi külastajaid.
1.4.3. Isikuid, kes ei ole täitnud punktides 1.1. – 1.3. nimetatud nõudeid.

1.5. Hostelipidaja tagab kliendile broneeritud hostelitoa kättesaadavuse saabumispäeval E-R kella 06.30 kuni 22.00, L,P 09.00-21.00, va suvekuudel (juuni, juuli, august) E-R 07.00-20.00, L,P 10.00-19.00. Pärast kella 18.00 võib toa(d) ära anda, välja arvatud juhul, kui hilisemast saabumisest on hostelipidajale teatatud.

2. HOSTELI POOLT PAKUTAVAD TEENUSED JA NENDE KASUTAMINE
2.1. Hosteli poolt pakutavate teenuste nimekiri on esitatud hinnakirjas, mis on kättesaadav administraatori juures ja igas majutustoas. Samuti on hosteli poolt pakutavate üldteenuste loetelu ja hinnakiri avaldatud Keila Tervisekeskus OÜ koduleheküljel www.tervisekeskus.eu .
2.2. Hosteli poolt pakutavate teenuste kohta on lisainfot võimalik saada administraatorilt.
2.3. Hostelis viibimise korral pikemalt kui 1 nädal toimub tubade koristus 1 kord nädalas, igapäevaselt tühjendatakse prügikaste.
2.4. Toitlustamine
2.4.1. Hostelis on kõigile majutusteenust kasutavatele klientidele avatud iseteenindusköök koos selle sisustusega, sh nõud (alates mai 2019). Nõude kasutaja on kohustatud nõud pesema.
2.4.2. Kõigile hostelis majutusteenust kasutavatele klientidele on ettenähtud hommikukohv.
2.4.3. Hostelis majutatavatel gruppidel (miinimum 10 inimest) on ettetellimisel võimalik lisaks saada hommiku-, lõuna- ja/või õhtusööki. Vastav söögikord serveeritakse Keila Tervisekeskuse OÜ-s olevas toitlustuskohas (juhul kui hoones on toimiv toitlustuskoht). Ettetellimus edastatakse Keila Tervisekeskus OÜ vastuvõtujuhile kirjalikult hiljemalt 3 tööpäeva enne teenuse kasutamist. Tellimuses tuuakse ära grupi suurus, grupi liikmete vanus ja orienteeruv söögikordade aeg. Õhtusöögi hiliseim algusaeg on 19.00. Toitlustamise kinnitab ja tellib vastuvõtujuht.              2.4.4 Hostelis asuv toitlustuskoht on avatud kõigile (juhul kui majas on toimiv toitlustuskoht).
2.5. Sportimisteenuste kasutamine Hostelis on kõigil majutusteenust kasutavatel klientidel võimalik külastada Keila Tervisekeskuse OÜ lahtiolekuaegadel ujulat, jõusaali ja sauna. Ujula ja jõusaali võimaluste kasutamine on tasuta.
2.6. Majutusteenust kasutavatele klientidele võimaldatakse administraatori letis asuva seifi kasutamist. Seifi kasutamine on tasuta.
2.7. Hosteli juures oleva parkla kasutamine
2.7.1. Parklat on lubatud kasutada ainult Keila Tervisekeskuse OÜ klientidel või nende külalistel. Keila Tervisekeskus OÜ jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute sõidukeid.
2.7.2 Parklas parkimine on tasuta.
2.7.3 Parkla on valveta ja Keila Tervisekeskus OÜ ei vastuta parklasse jäetud sõidukite eest.

3. HOSTELIS VIIBIMINE
3.1. Hosteli ja Keila Tervisekeskus OÜ üldkasutatavates ruumides on videovalve.
3.2. Hostel ei vastuta kliendi poolt hostelisse jäetud asjade eest (v.a. seifi jäetud asjad).
3.3.Hostelis tuleb käituda heade tavade kohaselt. Nimetatud nõude mittetäitmisel on Keila Tervisekeskus OÜ-l õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.
3.4. Hosteli vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult.
3.5. Evakuatsiooniplaanid on tubade ustel ja avalikes ruumides nähtaval kohal.
3.6. Öörahu algab hostelis kell 23.00 ja kestab kuni 06.00.
3.7. Suitsetamine Keila Tervisekeskus OÜ ruumides ja territooriumil on KEELATUD! Nimetatud nõude mittetäitmisel on Keila Tervisekeskus OÜ-l õigus küsida leppetrahvi summas kuni 100 eurot ning loobuda ka kliendi edaspidisest teenindamisest.
3.8. Keila Tervisekeskus OÜ kõrvalistes ruumides viibimine on KEELATUD! Nimetatud nõude mittetäitmisel on Keila Tervisekeskus OÜ-l õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.
3.9. Hostelisse sisenemiseks-väljumiseks tuleb Keila Tervisekeskus OÜ suletud ajal kasutada hosteli välisust.

4. HOSTELILE TEKITATUD MATERIAALSE KAHJU KOMPENSEERIMINE
4.1. Keila Tervisekeskus OÜ-l on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist.
4.2. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

5. HOSTELIST LAHKUMINE JA VÄLJAREGISTREERIMINE (CHECK OUT)
5.1. Igakordsel hoonest lahkumisel võib majutusteenust kasutav klient toa võtme endaga kaasa võtta või administraatorile jätta, arvestades Keila Tervisekeskus OÜ lahtioleku aega. Toa võtme kaotamisel on Keila Tervisekeskus OÜ-l õigus küsida leppetrahvi summas 15 eurot.
5.2. Hostelist väljaregistreerimine (check out) on hiljemalt kell 12.00. Hilisem check out on võimalik vaid kokkuleppel administraatoriga.
5.3. Hostelist väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa võti.

6. KODUKORRA KEHTIMINE
6.1. Käesolev kodukord kehtib Keila Tervisekeskus OÜ töötajatele ja klientidele, kes on kohustatud ettevõtte ruumides ja territooriumil järgima kodukorras sätestatut.

Keila Tervisekeskus OÜ juhtkond

Back To Top